Regjeringen har laget mange klimameldinger, men ingen karbonmelding. Knut Skinnes fra Green House er en av initiativtakerne bak en karbonmelding. Hvordan kan vi bruke naturens egne systemer, altså fotosyntesen, for å lagre karbon i jord og skog? Og hvilket incentiver trengs?

Synnøve Hokholt Sagafos

Daglig leder i Myldring