Hva skal vi produsere maten vår av? Jo, naturen og ressursgrunnlaget vårt. Men, hva er egentlig det norske ressursgrunnlaget som vi kan produsere mat av?

Arne Bardalen er spesialrådgiver ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, som forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

Synnøve Hokholt Sagafos

Daglig leder i Myldring