Inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft, Karianne Telneset, har en visjon: Hun vil bygge Norges beste dyrevelferdsfjøs hvor ku og kalv kan gå sammen. Hvordan skal hun klare det? Karianne skal snakke om; samvær ku og kalv, og hvordan de håper å få til en god løsning på dette i det nye fjøstilbygget de er i gang med å sette opp!