Hvordan bidrar valg av økologisk mat både til et bedre miljø, dyrevelferd, og jordhelse – men også til folk som kobler seg på utfordringer i verden og føler de kan bidra? Markus Hustad er tidligere gartner på et andelslandbruk, hobbybirøkter og nylig konstituert daglig leder i Økologisk Norge. På konferansen vil han fortelle oss om hvorfor økologisk produksjon er viktig for å bidra til en tydelig spydspiss i landbruket som trekker hele landbruket i rett retning.

Synnøve Hokholt Sagafos

Daglig leder i Myldring