Dyrevelferd blir løftet frem som stadig viktigere for norske forbrukere. I Norge har vi gode lover og regler for hvordan dyra våre skal ha det i fjøset. Men, kan vi løfte dyrevelferden enda et par hakk?

Forsker fra Veterinærinstituttet Julie Føske Johnsen har forsket på forholdet mellom mor og kalv i norske fjøs gjennom flere forskningsprosjekter. Hun vil fortelle oss om hvilke løsninger som finnes for å øke dyrevelferden i norsk melkeproduksjon.