Marie Storli er økonom og leder av Rethinking Economics Norge. Storli vil gi et oss overblikk om hvordan dagens økonomiske system er bygd opp, hvorfor det er slik og hva vi må endre for at det skal lønne seg å produsere mat i takt med naturen. Klarer vi å tenke nytt om de økonomiske systemene våre, skal vi klare å løse alt det andre også!

Synnøve Hokholt Sagafos

Daglig leder i Myldring