Vi vet at endringer må til – for å sikre et bærekraftig landbruk de neste 20 årene. Men hvordan skal vi få til endringer, om det blir for mye motstand? Jon-Frede Engdal, daglig leder i Kolonihagen, kommer for å snakke om det viktigste tiltaket for å få til et bærekraftig landbruk i fremtiden, nemlig å være positiv til endring.

Synnøve Hokholt Sagafos

Daglig leder i Myldring