BILLETT OG PÅMELDING

  • Konferanse 24.08 Helaftens konferanse for matbransjen - krever billett
  • Digitalt forbrukermøte 24.08 Et gratisarrangement for den engasjerte forbruker! Krever ikke påmelding.
  • Landbruksmøte 25.08 Landbruksmøte er for bønder og gratis å delta på, men krever påmelding
  • Røros og på nett kl. 10-22
11:00 - 12:00Lunsj

To retters lunsj klokka 11.00 med lokale råvarer fra Røros.

12:00 - 12:02Velkommen til “I takt med naturen” By Ola Hedstein og Trond Vilhelm Lund

Konferansier Ola Hedstein og meieribestyrer Trond Vilhelm Lund fra Rørosmeieriet ønsker oss velkommen til Røros!

12:02 - 12:07Utdeling av Røros Kommune sin miljøpris By Christian Elgaaen

Fungerende ordfører Christian Elgaaen deler ut Røros kommune sin miljøpris.

12:07 - 12:15Vi har ingen bønder å miste! By Magnus Flåten Nickelsen, ansatt i Natur og Ungdom og koordinator for prosjektet Grønt Spatak

Natur og ungdom kommer for å fortelle oss om hva de mener er tiltakene vi må realisere i dag for å ha et bærekraftig landbruk om 20 år også.

12:15 - 12:25Bærekraftig økonomi for det 21. århundre

Marie Storli er økonom og leder av Rethinking Economics Norge. Storli vil gi et oss overblikk om hvordan dagens økonomiske system er bygd opp, hvorfor det er slik og hva vi må endre for at det skal lønne seg å produsere mat i takt med naturen. Klarer vi å tenke nytt om de økonomiske systemene våre, skal vi klare å løse alt det andre også!

12:25 - 12:3920 år med matproduksjon i takt med naturen – hva nå? By Trond Vilhelm Lund

Rørosmeieriet er Norges eneste heløkologiske meieri og har hatt en eventyrlig suksess siden oppstarten i 2001. Helt siden meieribestyrer Trond Vilhelm Lund tok over Rørosmeieriet i 2008 har han hatt en visjon: Rørosmeieriet skal produsere mat i takt med naturen.

Nå ønsker han å dele visjonen med flere – slik at vi kanskje kan løse de store problemene som vi står overfor!

12:39 - 12:44Diskusjon i grupper: Hvilke tiltak må til for å få norsk landbruk enda mer i takt med naturen til 2040?

I takt med naturen er en problemløserkonferanse. Det betyr at vi skal ikke bare lytte til smarte folk som snakker fra en scene – vi skal løse problemer sammen. Da trenger vi at alle bidrar.

Både de som sitter foran pcen og de som deltar i salen skal få lov til å bidra med sine synspunkter.

12:45 - 12:50Panelsamtale: Hvilke tiltak må til for å få norsk landbruk enda mer i takt med naturen til 2040?

Paneldeltakerne diskuterer innspillene som har kommet inn i salen og på nett. Paneldeltakere: Trond Vilhelm Lund, Ola Hedstein, Marie Storli og Magnus Flåten Nickelsen

12:50 - 13:00Kaffipause
13:00 - 13:10Hvordan skal Norge bidra til å sikre et globalt rettferdig og bærekraftig landbruk? By Julie Rødje

En av fire mennesker har ikke tilgang på nok, sikker og næringsrik mat, og antallet er økende i møte med miljøkrise og pandemi. Samtidig utarmes jorda, klimagasser fører til global oppvarming og intensiv drift ødelegger naturmangfoldet. Lands matsikkersikkerhet og behovet for omlegging til et matsystem som spiller på lag med miljøet, i stedet for å ødelegge det, har sjeldent vært mer prekær. Hvordan kan vi sikre helhetlige løsninger der ingen må leve i sult, samtidig som vi sikrer naturen? Kanskje ligger deler av løsningen i det mest naturlige av alt, nemlig fotosyntesen?

Julie Rødje er utdannet samfunnsgeograf fra UiO og er leder i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, hvor hun arbeider med rettferdig og bærekraftig økonomi, matsystemer og internasjonal handel. Hun kommer til Røros den 24. august for å prate om hvordan vi kan sikre mat til alle innenfor naturens bæreevne!

13:10 - 13:26Bærekraftig jordbruk på norske ressurser By Arne Bardalen

Hva skal vi produsere maten vår av? Jo, naturen og ressursgrunnlaget vårt. Men, hva er egentlig det norske ressursgrunnlaget som vi kan produsere mat av?

Arne Bardalen er spesialrådgiver ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, som forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

13:26 - 13:36Vi må snakke om karbonlagring By Knut Skinnes

Regjeringen har laget mange klimameldinger, men ingen karbonmelding. Knut Skinnes fra Green House er en av initiativtakerne bak en karbonmelding. Hvordan kan vi bruke naturens egne systemer, altså fotosyntesen, for å lagre karbon i jord og skog? Og hvilket incentiver trengs?

11:36 - 11:39Bondelagets bærekraftstrategi for norsk landbruk fram mot 2030 – mål og konkrete tiltak By Bodhild Fjelltveit, nestleder i Norges Bondelag
13:39 - 13:50Diskusjon i grupper: Hvordan skal vi utnytte de ressursene vi har til å produsere mat på best mulig måte?

I takt med naturen er en problemløserkonferanse. Det betyr at vi skal ikke bare lytte til smarte folk som snakker fra en scene – vi skal løse problemer sammen. Da trenger vi at alle bidrar.

Både de som sitter foran pcen hjemme og de som deltar i salen skal få lov til å bidra med sine synspunkter.

13:50 - 13:55Panelsamtale: Hvordan skal vi utnytte de ressursene vi har til å produsere mat på best mulig måte?

Basert på innspill fra samtalestarterne fra den fysiske og digitale “salen” vil panelet diskutere hvilke tiltak de liker best for å få norsk matproduksjon til å gå i takt med naturen. Paneldeltakere: Julie Rødje, Knut Skinnes og Ola Hedstein leder samtalen.

13:55 - 14:05Pause
14:05 - 14:15Fra økologisk jord til offentlig bord By Marte von Krogh

Marte von Krogh er matentusiast og miljømoralist, og leder i dag veiledningstjenesten Matvalget som jobber for å skape et mer bærekraftig matsystem ved å satse på offentlig måltidskultur her i Norge. Viken Fylkeskommune har bestemt at hele 30 prosent av matinnkjøpet for fylkeskommunen skal være økologisk, men er det i det hele tatt mulig? På konferansen skal Krogh fortelle om hvordan hun skal hjelpe Viken med å skape en ny standard for offentlig måltidstilbud som forener folkehelse- og bærekrafthensyn!

14:15 - 14:25Hvorfor er det viktig at vi spiser økologisk? By Markus Hustad

Hvordan bidrar valg av økologisk mat både til et bedre miljø, dyrevelferd, og jordhelse – men også til folk som kobler seg på utfordringer i verden og føler de kan bidra? Markus Hustad er tidligere gartner på et andelslandbruk, hobbybirøkter og nylig konstituert daglig leder i Økologisk Norge. På konferansen vil han fortelle oss om hvorfor økologisk produksjon er viktig for å bidra til en tydelig spydspiss i landbruket som trekker hele landbruket i rett retning.

14:25 - 14:40Å være positiv til endring er løsningen By Jon-Frede Engdahl

Vi vet at endringer må til – for å sikre et bærekraftig landbruk de neste 20 årene. Men hvordan skal vi få til endringer, om det blir for mye motstand? Jon-Frede Engdal, daglig leder i Kolonihagen, kommer for å snakke om det viktigste tiltaket for å få til et bærekraftig landbruk i fremtiden, nemlig å være positiv til endring.

14:40 - 14:50Skal kundene måtte velge, eller skal handelen ta ansvaret? By Knut Lutnæs

Coop har vært en pådriver for økologiske og miljømerkede varer i flere tiår. Ved hjelp av store mengder kundedata vet vi stadig mer om kundenes valg. Vil forbrukerne ha bærekraftige produkter?

14:50 - 14:57Diskusjon i grupper: Hvilke tiltak må handelen gjøre for at landbruket kan gå enda mer i takt med naturen?

I takt med naturen er en problemløserkonferanse. Det betyr at vi skal ikke bare lytte til smarte folk som snakker fra en scene – vi skal løse problemer sammen. Da trenger vi at alle bidrar.

Både de som sitter foran pcen hjemme og de som deltar i salen skal få lov til å bidra med sine synspunkter.

14:57 - 15:12Panelsamtale: Hvilke tiltak må handelen gjøre for at landbruket kan gå enda mer i takt med naturen?

Basert på innspill fra diskusjonen i både den fysiske og digitale “salen” vil pandeldeltakerne diskutere tiltakene – og komme med fremtidsrettede løsninger handelen kan gjøre for å bidra til et bærekraftig landbruk de neste 20 årene. Paneldeltakere: Per Løberg Eriksen, Markus Hustad og John Frede Engdahl.

15:12 - 15:25Siste pause!
15:25 - 15:35To die or not to die? Ny forskning på ku-kalv samvær By Julie Føske Johnsen

Dyrevelferd blir løftet frem som stadig viktigere for norske forbrukere. I Norge har vi gode lover og regler for hvordan dyra våre skal ha det i fjøset. Men, kan vi løfte dyrevelferden enda et par hakk?

Forsker fra Veterinærinstituttet Julie Føske Johnsen har forsket på forholdet mellom mor og kalv i norske fjøs gjennom flere forskningsprosjekter. Hun vil fortelle oss om hvilke løsninger som finnes for å øke dyrevelferden i norsk melkeproduksjon.

15:35 - 15:45Samvær ku og kalv, eneste veien inn i framtidas mjølkeproduksjon? By Karianne Telneset

Inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft, Karianne Telneset, har en visjon: Hun vil bygge Norges beste dyrevelferdsfjøs hvor ku og kalv kan gå sammen. Hvordan skal hun klare det? Karianne skal snakke om; samvær ku og kalv, og hvordan de håper å få til en god løsning på dette i det nye fjøstilbygget de er i gang med å sette opp!

15:45 - 15:55Hvordan er det egentlig å være bonde i dag? By Elisabeth Gjems

#Bondeopprøret21 tok mange på senga, men for mange bønder var det på tide å si fra! Bondelagsleder i Innlandet Bondelaget, Elisabeth Gjems, vil fortelle om sin hverdag som økologisk melkeprodusent.

15:55 - 16:00Fyll opp kaffekoppen din
16:00 - 16:30Politisk debatt: Hvordan skaper vi et landbruk som går enda mer i takt med naturen i Norge?

Politikere som stiller til debatt: Hilde Danielsen (SV), Jorodd Asphjell (AP), Heidi Greni (SP), Tommy Reinås (MDG), Guro Gimse (H), Tove Eivindsen (V). Representant fra FRP kommer også til å stille.

16:45 - 18:15Gårdsbesøk til Oddbjørn Meli – felles buss t/r fra Røros Hotell

Gårdsbesøk for de som ønsker å være med på det.

Avgang med buss fra hotellet klokken 16:45

Ankomst på gården 17:00

Tilbake på hotellet 18:15

19:00 - 22:00Jubileumsmiddag

For de som har kjøpt helaften billett, avslutter vi dagen med jubileumsmiddag fra klokken 19.00.

  • Digital stream 10:45-11:45 - link kommer!
10:45 - 10:45Velkommen til dagens sending med Christer! By Christer Rødseth
10:45 - 10:50Hvordan være en forbruker som går i takt med naturen? By Trond Vilhelm Lund og Christer Rødseth
10:50 - 11:00Matredding med Linda Stuhaug By Linda Stuhaug

Hele livet har influenser og matblogger Linda Stuhaug elsket å lage mat, og hun var bare fire år gammel da hun sa at hun skulle bli kokk når hun ble stor. Matgleden og interessen ble enda større da hun som 16-åring la om livsstilen og gikk ned 30 kilo. Da forstod hun hvor mye mat og aktivitet hadde å si for helsa, og interessen hennes for mat, ernæring, trening og god helse ble veldig stor. Hun eksperimenterte mye med sunn mat på kjøkkenet, lagde egne oppskrifter og serverte til venninner og familie. Det var slik bloggen startet i 2013 – hun ble anbefalt å dele sin lidenskap, slik at flere kunne lage hennes oppskrifter.

Siden den tid har bloggen fulgt Stuhaug, hvor fokuset er sunn mat med enkle og smakfulle oppskrifter for alle. Å inspirere andre til å ta gode matvalg i hverdagen, er noe som hun er lidenskapelig opptatt av. På forbrukermøtet skal Stuhaug fortelle om hvordan hun redder mat i hverdagen, da dette er hennes passion og noe som hun gjør i hverdagen for å bidra til et bedre miljø!

11:00 - 11:03Hva skal jeg spise? By Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender

Hvordan spise sunt og bærekraftig? Skal vi tenke lokalt eller økologisk?

Anja Bakken Riise Anja, leder i Framtiden i våre hender, kommer for å snakke om disse temaene.

11:03 - 11:10Omvisning av meieriet By Trond Vilhelm Lund og Christer Rødseth

Christer og Trond tar oss med på digital omvisning på meieriet.

11:10 - 11:15Hvordan skal Norge bidra til å sikre et globalt rettferdig og bærekraftig landbruk? By Julie Rødje

En av fire mennesker har ikke tilgang på nok, sikker og næringsrik mat, og antallet er økende i møte med miljøkrise og pandemi. Samtidig utarmes jorda, klimagasser fører til global oppvarming og intensiv drift ødelegger naturmangfoldet. Lands matsikkersikkerhet og behovet for omlegging til et matsystem som spiller på lag med miljøet, i stedet for å ødelegge det, har sjeldent vært mer prikær. Hvordan kan vi sikre helhetlige løsninger der ingen må leve i sult, samtidig som vi sikrer naturen? Kanskje ligger deler av løsningen i det mest naturlige av alt, nemlig fotosyntesen.

11:15 - 11:20Å produsere på lag med naturen By Kjersti Rinde Omsted

Ren mat produseres på lag med naturen. Hvordan man ved å ta gode matvalg påvirke matsystem, helse, mangfold og fremtidens regenerative produksjon?

11:20 - 11:25Kokk på taket By Christer Rødseth
11:30 - 11:35Hvorfor er det viktig at vi spiser økologisk? By Markus Brun Hustad, daglig leder Økologisk Norge

Hvordan bidrar valg av økologisk mat både til et bedre miljø, dyrevelferd, og jordhelse – men også til folk som kobler seg på utfordringer i verden og føler de kan bidra?

11:35 - 11:40Forbrukeraktivisme for en bedre verden! By Magnus Flåten Nickelsen, ansatt i Natur og Ungdom og koordinator for prosjektet Grønt Spatak

4 tiltak du kan prøve ut i hverdagen for å bidra til mer bærekraftig matproduksjon

  • Storstuggu i Røros og på nett kl. 9-13
09:00 - 13:30Landbruksmøte: Jordhelse og grovfôrkvalitet innen økologisk melkeproduksjon
09:00 - 09:30Registrering, kaffe og tjukkmjølklapp
09:30 - 09:40Velkommen By Elisabeth Gjems

Kort presentasjon av Landbrukets Økoløft og om hvorfor økologisk er viktig for Bondelaget, v/Elisabeth Gjems, leder Innlandet Bondelag og dagens ordstyrer.

09:40 - 09:50Hvorfor økologisk er viktig for Norsk Bonde- og Småbrukarlag By Ståle Støen

v/Ståle Støen, landsstyret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

09:50 - 10:05Grovfôr i økologisk melkeproduksjon i fjellregionen By Paula Merethe Brekken

v/Paula Merethe Brekken, fôringsrådgiver i TINE  

10:05 - 10:20Behov for flere økologiske melkeprodusenter i fjellregionen By Arnt Langen og Trond Vilhelm Lund

v/produsentkontakt Arnt Langen og daglig leder Trond Vilhelm Lund, Rørosmeieriet

10:20 - 10:50Erfaringer med jordhelse og grovfôr By Jørgen Soknes

v/Jørgen Soknes, inspirasjonsbonde fra Skaun som leverer økologisk melk til Rørosmeieriet

10:50 - 11:00Beinstrekk
11:00 - 11:05Økologisk landbruk i Innlandet By Jorunn Stubsjøen

v/Jorunn Stubsjøen, Statsforvalteren i Innlandet

11:05 - 11:45Faglig oppdatering innen jordhelse og grovfôrkvalitet By Elin Thorbjørnsen, NLR Trøndelag

v/Elin Thorbjørnsen, rådgiver økologisk i NLR Trøndelag.

11:45 - 12:00Spørsmål og oppsummering
12:00 - 13:30Lunsj med økologiske og lokale råvarer

Gratis lunsj i restauranten til alle møtedeltakere som ønsker å bli igjen for litt mat og hygge.

Våre sponsorere

Takk til alle som har vært med å gjøre denne konferansen mulig.