Kjøp billett til konferansen

Billetter til konferansen tilgjengelig nå. Påmeldingsfrist er 13. august. Ved avlysning pga Covid-19 restriksjoner vil alle automatisk få digital billett og refusjon av mellomlegget.

Digital billett ordinær

NOK900/ person
 • Tilgang til stream av konferansen

Fysisk deltakelse - kun lunsj

NOK2400/ person
 • Deltakelse på Røros Hotell
 • Lunsj med lokalmat fra Røros
 • Omvisning på Rørosmeieriet
Opplevelsespakken

Fysisk deltakelse - helaften

NOK2900/ person
 • Deltakelse på Røros Hotell
 • Lunsj med lokalmat fra Røros
 • Omvisning på Rørosmeieriet
 • Jubileumsmiddag på Røros Hotell
 • Gårdsbesøk

Program

Konferansen som arrangeres 24. august gjennomføres både digitalt og fysisk på Røros Hotell. Vi har kun 100 billetter for fysisk deltakelse med middag, meieribesøk og opplevelser på Røros.

25. august holdes landbruksmøte: Jordhelse og grovfôrkvalitet innen økologisk melkeproduksjon. Påmeldingsfrist for landbruksmøte er 13. august.

 • Konferanse 24.08 Helaftens konferanse for matbransjen - krever billett
 • Digitalt forbrukermøte 24.08 Et gratisarrangement for den engasjerte forbruker! Krever ikke påmelding.
 • Landbruksmøte 25.08 Landbruksmøte er for bønder og gratis å delta på, men krever påmelding
 • Røros og på nett kl. 10-22
09:30 - 11:00Omvisning på Rørosmeieriet

De som ønsker kan bli med på en hyggelig omvisning på Rørosmeieriet mellom klokken 09:30 – 11:00 den 24. august. Vi deler opp i grupper til ulike tidspunkt. Huk av ønske om omvisning, samt ønsket tidspunkt ved billettkjøp. Det vil også være mulig å komme på omvisning 25. august fra 09.00.

11:00 - 12:00Lunsj

To retters lunsj klokka 11.00 med lokale råvarer fra Røros.

12:00 - 12:05Velkommen til “I takt med naturen” By Ola Hedstein og Trond Vilhelm Lund

Konferansier Ola Hedstein og meieribestyrer Trond Vilhelm Lund fra Rørosmeieriet ønsker oss velkommen til Røros!

12:05 - 12:10Natur og ungdom: Klimaungdommens matdrøm By Magnus Flåten Nickelsen

Natur og ungdom kommer for å fortelle oss om hva de mener er tiltakene vi må realisere i dag for å ha et bærekraftig landbruk om 20 år også.

12:10 - 12:25Bærekraftig økonomi for det 21. århundre

Marie Storli er økonom og leder av Rethinking Economics Norge. Storli vil gi et oss overblikk om hvordan dagens økonomiske system er bygd opp, hvorfor det er slik og hva vi må endre for at det skal lønne seg å produsere mat i takt med naturen. Klarer vi å tenke nytt om de økonomiske systemene våre, skal vi klare å løse alt det andre også!

12:25 - 12:4020 år med matproduksjon i takt med naturen – hva nå? By Trond Vilhelm Lund

Rørosmeieriet er Norges eneste heløkologiske meieri og har hatt en eventyrlig suksess siden oppstarten i 2001. Helt siden meieribestyrer Trond Vilhelm Lund tok over Rørosmeieriet i 2008 har han hatt en visjon: Rørosmeieriet skal produsere mat i takt med naturen.

Nå ønsker han å dele visjonen med flere – slik at vi kanskje kan løse de store problemene som vi står overfor!

12:40 - 12:45Diskusjon i grupper: Hvilke tiltak må til for å få norsk landbruk i takt med naturen til 2040?

I takt med naturen er en problemløserkonferanse. Det betyr at vi skal ikke bare lytte til smarte folk som snakker fra en scene – vi skal løse problemer sammen. Da trenger vi at alle bidrar.

Både de som sitter foran pcen og de som deltar i salen skal få lov til å bidra med sine synspunkter.

12:45 - 12:50Panelsamtale: Hvilke tiltak må til for å få norsk landbruk i takt med naturen til 2040?

Paneldeltakerne diskuterer innspillene som har kommet inn i salen og på nett.

12:50 - 13:00Kaffipause
13:00 - 13:10Hvordan sikre mat til alle innenfor naturens bæreevne? By Julie Rødje

En av fire mennesker har ikke tilgang på nok, sikker og næringsrik mat, og antallet er økende i møte med miljøkrise og pandemi. Samtidig utarmes jorda, klimagasser fører til global oppvarming og intensiv drift ødelegger naturmangfoldet. Lands matsikkersikkerhet og behovet for omlegging til et matsystem som spiller på lag med miljøet, i stedet for å ødelegge det, har sjeldent vært mer prekær. Hvordan kan vi sikre helhetlige løsninger der ingen må leve i sult, samtidig som vi sikrer naturen? Kanskje ligger deler av løsningen i det mest naturlige av alt, nemlig fotosyntesen?

Julie Rødje er utdannet samfunnsgeograf fra UiO og er leder i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, hvor hun arbeider med rettferdig og bærekraftig økonomi, matsystemer og internasjonal handel. Hun kommer til Røros den 24. august for å prate om hvordan vi kan sikre mat til alle innenfor naturens bæreevne!

13:10 - 13:20Utgangspunktet: Det norske ressursgrunnlaget By Arne Bardalen

Hva skal vi produsere maten vår av? Jo, naturen og ressursgrunnlaget vårt. Men, hva er egentlig det norske ressursgrunnlaget som vi kan produsere mat av?

Arne Bardalen er spesialrådgiver ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, som forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

13:20 - 13:30Vi må snakke om karbonlagring By Knut Skinnes

Regjeringen har laget mange klimameldinger, men ingen karbonmelding. Knut Skinnes fra Green House er en av initiativtakerne bak en karbonmelding. Hvordan kan vi bruke naturens egne systemer, altså fotosyntesen, for å lagre karbon i jord og skog?

13:30 - 13:40Vi må snakke om gress By Rune Granås

I Norge må matproduksjon i takt med naturen handle om gress. Vi har lite jordbruksareal til korn, frukt og grønnsaksproduksjon, men er det en ting vi har mye av er det gressareal. Men, hvordan skal vi utnytte gressarealet best mulig? Og, hvordan er det mulig å få god økonomi ut av nettopp gress?

Rune Granås er grovfôrrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, og kan alt om grovfôrøkonomi!

13:40 - 13:47Diskusjon i grupper: Hvordan skal vi utnytte de ressursene vi har til å produsere mat på best mulig måte?

I takt med naturen er en problemløserkonferanse. Det betyr at vi skal ikke bare lytte til smarte folk som snakker fra en scene – vi skal løse problemer sammen. Da trenger vi at alle bidrar.

Både de som sitter foran pcen hjemme og de som deltar i salen skal få lov til å bidra med sine synspunkter.

13:47 - 13:55Panelsamtale: Hvordan skal vi utnytte de ressursene vi har til å produsere mat på best mulig måte?

Basert på innspill fra samtalestarterne fra den fysiske og digitale “salen” vil panelet diskutere hvilke tiltak de liker best for å få norsk matproduksjon til å gå i takt med naturen

13:55 - 14:10Pause
14:10 - 14:20Slik skal Viken øke andelen økologiske innkjøp til 30 prosent By Marte von Krogh

Marte von Krogh er matentusiast og miljømoralist, og leder i dag veiledningstjenesten Matvalget som jobber for å skape et mer bærekraftig matsystem ved å satse på offentlig måltidskultur her i Norge. Viken Fylkeskommune har bestemt at hele 30 prosent av matinnkjøpet for fylkeskommunen skal være økologisk, men er det i det hele tatt mulig? På konferansen skal Krogh fortelle om hvordan hun skal hjelpe Viken med å skape en ny standard for offentlig måltidstilbud som forener folkehelse- og bærekrafthensyn!

14:20 - 14:30Skal kundene måtte velge, eller skal handelen ta ansvaret? By Per Løberg Eriksen, COOP

Coop har vært en pådriver for økologiske og miljømerkede varer i flere tiår. Ved hjelp av store mengder kundedata vet vi stadig mer om kundenes valg. Vil forbrukerne ha bærekraftige produkter? Per Løberg Eriksen er bærekraftsansvarlig i Coop og har etablert ny strategi for bærekraft i Coop.

14:30 - 14:45Å være positiv til endring er løsningen By John-Frede Engdahl

Vi vet at endringer må til – for å sikre et bærekraftig landbruk de neste 20 årene. Men hvordan skal vi få til endringer, om det blir for mye motstand? John Frede Engdal, daglig leder i Kolonihagen, kommer for å snakke om det viktigste tiltaket for å få til et bærekraftig landbruk i fremtiden, nemlig å være positiv til endring.

14:45 - 14:55Hvorfor er det viktig at vi spiser økologisk? By Markus Hustad

Hvordan bidrar valg av økologisk mat både til et bedre miljø, dyrevelferd, og jordhelse – men også til folk som kobler seg på utfordringer i verden og føler de kan bidra? Markus Hustad er tidligere gartner på et andelslandbruk, hobbybirøkter og nylig konstituert daglig leder i Økologisk Norge. På konferansen vil han fortelle oss om hvorfor økologisk produksjon er viktig for å bidra til en tydelig spydspiss i landbruket som trekker hele landbruket i rett retning.

14:55 - 15:05Teknologidrevet matsystem på naturens premisser By Maximo Graesse

Det eksisterende globale matsystem er ikke bærekraftig: Industriell matproduksjon har katastrofal innvirkning på økosystemer, biodiversitet, matsikkerhet, lokale samfunn, og kulturlandskapet. Folk blir mer og mer bevisst på dette, men for å snu trenden må det tenkes fundamentalt nytt: hva er det vi betaler for, hvem skal tjene mest på handelen, og hvilke krav setter forbrukerne til alle aktører langs verdikjeden? Teknologi gir muligheten for lokalmatprodusenter å få frem den reelle verdien de skaper, kunne utnytte stordriftsfordeler, og derved konkurrere på rettferdige premisser.

Maximo er co-founder og CEO av Dagens.farm, en plattform til direkte handel mellom lokale matprodusenter, restauranter, kantiner og butikker. Han har jobbet 15 år som kokk i Tyskland, Italia og Norge, og er utdannet siviløkonom med erfaring fra venture capital, startup incubators og forskning. Maximo grundet Dagens.farm for å tilby et alternativ til store grossister, ved å bruke teknologi for å introdusere en ny forretningsmodell for direkte handel av lokalmat.

15:05 - 15:10Diskusjon i grupper: Hvilke tiltak må handelen gjøre for at landbruket kan gå i takt med naturen?

I takt med naturen er en problemløserkonferanse. Det betyr at vi skal ikke bare lytte til smarte folk som snakker fra en scene – vi skal løse problemer sammen. Da trenger vi at alle bidrar.

Både de som sitter foran pcen hjemme og de som deltar i salen skal få lov til å bidra med sine synspunkter.

15:10 - 15:25Panelsamtale: Hvilke tiltak må handelen gjøre for at landbruket kan gå i takt med naturen?

Basert på innspill fra diskusjonen i både den fysiske og digitale “salen” vil pandeldeltakerne diskutere tiltakene – og komme med fremtidsrette løsninger handelen kan gjøre for å bidra til et bærekraftig landbruk de neste 20 årene.

15:25 - 15:35Siste pause!
15:35 - 15:45To die or not to die? Ny forskning på ku-kalv samvær By Julie Føske Johnsen

Dyrevelferd blir løftet frem som stadig viktigere for norske forbrukere. I Norge har vi gode lover og regler for hvordan dyra våre skal ha det i fjøset. Men, kan vi løfte dyrevelferden enda et par hakk?

Forsker fra Veterinærinstituttet Julie Føske Johnsen har forsket på forholdet mellom mor og kalv i norske fjøs gjennom flere forskningsprosjekter. Hun vil fortelle oss om hvilke løsninger som finnes for å øke dyrevelferden i norsk melkeproduksjon.

15:45 - 15:55Samvær ku og kalv, eneste veien inn i framtidas mjølkeproduksjon? By Karianne Telneset

Inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft, Karianne Telneset, har en visjon: Hun vil bygge Norges beste dyrevelferdsfjøs hvor ku og kalv kan gå sammen. Hvordan skal hun klare det? Karianne skal snakke om; samvær ku og kalv, og hvordan de håper å få til en god løsning på dette i det nye fjøstilbygget de er i gang med å sette opp!

15:55 - 16:05Hvordan er det egentlig å være bonde i dag? By Elisabeth Gjems

#Bondeopprøret21 tok mange på senga, men for mange bønder var det på tide å si fra! Bondelagsleder i Innlandet Bondelaget, Elisabeth Gjems, vil fortelle om sin hverdag som økologisk melkeprodusent.

19:00 - 22:00Jubileumsmiddag

For de som har kjøpt helaften billett, avslutter vi dagen med jubileumsmiddag fra klokken 19.00.

 • Digital stream 10:45-11:45 - link kommer!
10:45 - 10:45Velkommen til dagens sending med Christer! By Christer Rødseth
10:45 - 10:50Hvordan være en forbruker som går i takt med naturen? By Trond Vilhelm Lund og Christer Rødseth
10:50 - 11:00Matredding med Linda Stuhaug By Linda Stuhaug

Hele livet har influenser og matblogger Linda Stuhaug elsket å lage mat, og hun var bare fire år gammel da hun sa at hun skulle bli kokk når hun ble stor. Matgleden og interessen ble enda større da hun som 16-åring la om livsstilen og gikk ned 30 kilo. Da forstod hun hvor mye mat og aktivitet hadde å si for helsa, og interessen hennes for mat, ernæring, trening og god helse ble veldig stor. Hun eksperimenterte mye med sunn mat på kjøkkenet, lagde egne oppskrifter og serverte til venninner og familie. Det var slik bloggen startet i 2013 – hun ble anbefalt å dele sin lidenskap, slik at flere kunne lage hennes oppskrifter.

Siden den tid har bloggen fulgt Stuhaug, hvor fokuset er sunn mat med enkle og smakfulle oppskrifter for alle. Å inspirere andre til å ta gode matvalg i hverdagen, er noe som hun er lidenskapelig opptatt av. På forbrukermøtet skal Stuhaug fortelle om hvordan hun redder mat i hverdagen, da dette er hennes passion og noe som hun gjør i hverdagen for å bidra til et bedre miljø!

11:00 - 11:05Omvisning av meieriet By Trond Vilhelm Lund og Christer Rødseth

Christer og Trond tar oss med på digital omvisning på meieriet.

11:05 - 11:10Kokk på taket By Christer Rødseth
11:10 - 11:15Hvordan kan forbrukeren ta gode valg? By Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender

Hvordan spise sunt og bærekraftig? Skal vi tenke lokalt eller økologisk?

Anja Bakken Riise Anja, leder i Framtiden i våre hender, kommer for å snakke om disse temaene.

11:15 - 11:20Hvordan lage et bærekraftig landbruk som er rettferdig med et globalt perspektiv? By Julie Rødje
11:20 - 11:30Hva skal til for å lage ren mat og sunn mat? Hvorfor koster det mer? By Kjersti Rinde Omsted

Inspirasjonsbonde i Landbrukets Økoløft, Kjersti Rinde Omsted, legger fakta på bordet for hvorfor det er dyrere å kjøpe sunn og ren mat.

11:30 - 11:35Hvorfor er det viktig at vi spiser økologisk? By Markus Brun Hustad, daglig leder Økologisk Norge
11:35 - 11:40Dette er det de unge bryr seg om når de handler mat som er bærekraftig By Magnus Flåten Nickelsen

Forbrukerrapport fra Natur og Ungdom

 • Storstuggu i Røros og på nett kl. 9-13
09:00 - 13:30Landbruksmøte: Jordhelse og grovfôrkvalitet innen økologisk melkeproduksjon
09:00 - 09:30Registrering, kaffe og tjukkmjølklapp
09:30 - 09:40Velkommen By Elisabeth Gjems

Kort presentasjon av Landbrukets Økoløft og om hvorfor økologisk er viktig for Bondelaget, v/Elisabeth Gjems, leder Innlandet Bondelag og dagens ordstyrer.

09:40 - 09:50Hvorfor økologisk er viktig for Norsk Bonde- og Småbrukarlag By Ståle Støen

v/Ståle Støen, landsstyret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

09:50 - 10:05Grovfôr i økologisk melkeproduksjon i fjellregionen By Paula Merethe Brekken

v/Paula Merethe Brekken, fôringsrådgiver i TINE  

10:05 - 10:20Behov for flere økologiske melkeprodusenter i fjellregionen By Arnt Langen og Trond Vilhelm Lund

v/produsentkontakt Arnt Langen og daglig leder Trond Vilhelm Lund, Rørosmeieriet

10:20 - 10:50Erfaringer med jordhelse og grovfôr By Jørgen Soknes

v/Jørgen Soknes, inspirasjonsbonde fra Skaun som leverer økologisk melk til Rørosmeieriet

10:50 - 11:00Beinstrekk
11:00 - 11:05Økologisk landbruk i Innlandet By Jorunn Stubsjøen

v/Jorunn Stubsjøen, Statsforvalteren i Innlandet

11:05 - 11:45Faglig oppdatering innen jordhelse og grovfôrkvalitet By Elin Thorbjørnsen og Rune Granaas

v/Elin Thorbjørnsen, rådgiver økologisk i NLR Trøndelag og Rune Granaas, rådgiver økologisk i NLR Innlandet

11:45 - 12:00Spørsmål og oppsummering
12:00 - 13:30Lunsj med økologiske og lokale råvarer

Gratis lunsj i restauranten til alle møtedeltakere som ønsker å bli igjen for litt mat og hygge.

Foresdragsholdere

Julie RødjeLeder Spire

Julie Rødje er leder i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire. Hun har også en mastergrad i samfunnsgeografi.

Julie RødjeLeder Spire

Julie Rødje er leder i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire. Hun har også en mastergrad i samfunnsgeografi.

closepopup
Trond Vilhelm LundMeieribestyrer Rørosmeieriet

Helt siden Trond tok jobben som meieribestyrer i Rørosmeieriet i 2008 har han hatt en visjon: Rørosmeieriet skal lage mat i takt med naturen. Nå vil han dele visjonen med flere.

Trond Vilhelm LundMeieribestyrer Rørosmeieriet

Helt siden Trond tok jobben som meieribestyrer i Rørosmeieriet i 2008 har han hatt en visjon: Rørosmeieriet skal lage mat i takt med naturen. Nå vil han dele visjonen med flere.

closepopup
Julie Føske JohnsenForsker, Veterinærinstituttet

Julie Føske Johnsen er en av Norges fremste forskere innen kalvehelse. Hun har vært delaktig i flere forskningsforsøk der mor og kalv kan tilbringe de første ukene sammen for å forbedre dyrevelferden i tråd med forbrukeres økende krav om god dyrevelferd.

Julie Føske JohnsenForsker, Veterinærinstituttet

Julie Føske Johnsen er en av Norges fremste forskere innen kalvehelse. Hun har vært delaktig i flere forskningsforsøk der mor og kalv kan tilbringe de første ukene sammen for å forbedre dyrevelferden i tråd med forbrukeres økende krav om god dyrevelferd.

closepopup
Ola HedsteinGrunlegger av Rethink Food

Ola Hedstein har over 30 års fartstid fra norsk matproduksjon. Han har tidligere vært administrerende direktør for flere organisasjoner innen norsk mat. Nå er han grunnlegger av påvirkningsbedriften Rethink Food som skal sette fremtidens matproduksjon på agendaen

Ola HedsteinGrunlegger av Rethink Food

Ola Hedstein har over 30 års fartstid fra norsk matproduksjon. Han har tidligere vært administrerende direktør for flere organisasjoner innen norsk mat. Nå er han grunnlegger av påvirkningsbedriften Rethink Food som skal sette fremtidens matproduksjon på agendaen

closepopup
Marie StorliSamfunnsøkonom og leder av Rethinking Economics Norge

Storli vil gi et oss overblikk om hvordan dagens økonomiske system er bygd opp, hvorfor det er slik og hva vi må endre for at det skal lønne seg å produsere mat i takt med naturen. Klarer vi å tenke nytt om de økonomiske systemene våre, skal vi klare å løse alt det andre også!

Marie StorliSamfunnsøkonom og leder av Rethinking Economics Norge

Storli vil gi et oss overblikk om hvordan dagens økonomiske system er bygd opp, hvorfor det er slik og hva vi må endre for at det skal lønne seg å produsere mat i takt med naturen. Klarer vi å tenke nytt om de økonomiske systemene våre, skal vi klare å løse alt det andre også!

closepopup
Arne BardalenSpesialrådgiver NIBIO

Arne Bardalen er vår fremste ekspert på areal- og ressursgrunnlaget vårt. Han vil fortelle om hva Norge kan og ikke kan produsere av mat.

Arne BardalenSpesialrådgiver NIBIO

Arne Bardalen er vår fremste ekspert på areal- og ressursgrunnlaget vårt. Han vil fortelle om hva Norge kan og ikke kan produsere av mat.

closepopup
Marte von KroghLeder av Matvalget

Marte von Krogh er matentusiast og miljømoralist, og leder i dag veiledningstjenesten Matvalget som jobber for å skape et mer bærekraftig matsystem ved å satse på offentlig måltidskultur her i Norge. Viken Fylkeskommune har bestemt at hele 30 prosent av matinnkjøpet for fylkeskommunen skal være økologisk, men er det i det hele tatt mulig? På konferansen skal Krogh fortelle om hvordan hun skal hjelpe Viken med å skape en ny standard for offentlig måltidstilbud som forener folkehelse- og bærekrafthensyn!

Marte von KroghLeder av Matvalget

Marte von Krogh er matentusiast og miljømoralist, og leder i dag veiledningstjenesten Matvalget som jobber for å skape et mer bærekraftig matsystem ved å satse på offentlig måltidskultur her i Norge. Viken Fylkeskommune har bestemt at hele 30 prosent av matinnkjøpet for fylkeskommunen skal være økologisk, men er det i det hele tatt mulig? På konferansen skal Krogh fortelle om hvordan hun skal hjelpe Viken med å skape en ny standard for offentlig måltidstilbud som forener folkehelse- og bærekrafthensyn!

closepopup
Markus HustadDaglig leder Økologisk Norge

Hvordan bidrar valg av økologisk mat både til et bedre miljø, dyrevelferd, og jordhelse – men også til folk som kobler seg på utfordringer i verden og føler de kan bidra? Markus Hustad er tidligere gartner på et andelslandbruk, hobbybirøkter og nylig konstituert daglig leder i Økologisk Norge. På konferansen vil han fortelle oss om hvorfor økologisk produksjon er viktig for å bidra til en tydelig spydspiss i landbruket som trekker hele landbruket i rett retning.

Markus HustadDaglig leder Økologisk Norge

Hvordan bidrar valg av økologisk mat både til et bedre miljø, dyrevelferd, og jordhelse – men også til folk som kobler seg på utfordringer i verden og føler de kan bidra? Markus Hustad er tidligere gartner på et andelslandbruk, hobbybirøkter og nylig konstituert daglig leder i Økologisk Norge. På konferansen vil han fortelle oss om hvorfor økologisk produksjon er viktig for å bidra til en tydelig spydspiss i landbruket som trekker hele landbruket i rett retning.

closepopup
Maximo GraesseMaximo er co-founder og CEO av Dagens.farm

Det eksisterende globale matsystem er ikke bærekraftig: Industriell matproduksjon har katastrofal innvirkning på økosystemer, biodiversitet, matsikkerhet, lokale samfunn, og kulturlandskapet. Folk blir mer og mer bevisst på dette, men for å snu trenden må det tenkes fundamentalt nytt: hva er det vi betaler for, hvem skal tjene mest på handelen, og hvilke krav setter forbrukerne til alle aktører langs verdikjeden? Teknologi gir muligheten for lokalmatprodusenter å få frem den reelle verdien de skaper, kunne utnytte stordriftsfordeler, og derved konkurrere på rettferdige premisser.

Maximo er co-founder og CEO av Dagens.farm, en plattform til direkte handel mellom lokalmatprodusenter og restauranter, kantiner, og butikker. Han har jobbet 15 år som kokk i Tyskland, Italia, og Norge, og er utdannet siviløkonom med erfaring fra venture capital, startup incubators og forskning. Maximo grundet Dagens.farm for å tilby et alternativ til store grossister, ved å bruke teknologi for å introdusere en nytt forretningsmodell for direkte handel av lokalmat.

Maximo GraesseMaximo er co-founder og CEO av Dagens.farm

Det eksisterende globale matsystem er ikke bærekraftig: Industriell matproduksjon har katastrofal innvirkning på økosystemer, biodiversitet, matsikkerhet, lokale samfunn, og kulturlandskapet. Folk blir mer og mer bevisst på dette, men for å snu trenden må det tenkes fundamentalt nytt: hva er det vi betaler for, hvem skal tjene mest på handelen, og hvilke krav setter forbrukerne til alle aktører langs verdikjeden? Teknologi gir muligheten for lokalmatprodusenter å få frem den reelle verdien de skaper, kunne utnytte stordriftsfordeler, og derved konkurrere på rettferdige premisser.

Maximo er co-founder og CEO av Dagens.farm, en plattform til direkte handel mellom lokalmatprodusenter og restauranter, kantiner, og butikker. Han har jobbet 15 år som kokk i Tyskland, Italia, og Norge, og er utdannet siviløkonom med erfaring fra venture capital, startup incubators og forskning. Maximo grundet Dagens.farm for å tilby et alternativ til store grossister, ved å bruke teknologi for å introdusere en nytt forretningsmodell for direkte handel av lokalmat.

closepopup

Nyhetsbrev

Ønsker du siste nytt fra konferansen? Meld deg på her om du ønsker å motta vårt nyhetsbrev. Du kan selvsagt når som helst melde deg av igjen.